مجازات قانونی عدم پرداخت نفقه از طرف زوج (مرد) چیست؟

به طور کلی در صورت عدم پرداخت نفقه توسط مرد، زن به دو طریق می‌تواند درخواست نفقه کند: 1- درخواست نفقه از طریق حقوقی: از طریق مراجعه‌ی زن به دادگاه خانواده. دادگاه پس از رسیدگی و در صورت اثبات امر، حکم به پرداخت نفقه خواهد داد و اگر مرد از پرداخت نفقه خودداری کند، زن قادر خواهد بود درخواست طلاق نماید و قاضی مرد را مكلف و مجبور خواهد كرد كه زن را طلاق دهد. 2- درخواست نفقه از طریق شکایت کیفری: مراجعه زن به دادسرای عمومی و تعقیب جزایی مرد که در صورت اثبات عدم پرداخت نفقه توسط مرد، وی علاوه بر پرداخت نفقه به مجازات مندرج در قانون نیز محکوم خواهد شد. ماده 642 قانون مجازات اسلامی: هر كس با داشتن استطاعت مالی نفقه همسر خود را در صورت تمكین ندهد و یا از پرداخت نفقه دیگر اشخاص واجب النفقه امتناع كند دادگاه او را از سه ماه و یك روز تا پنج ماه حبس محكوم خواهد نمود.

تمرین تاریخ : 01 January 1970