معنای عقد خارج لازم چیه؟

به بیانی ساده‌، "عقد خارج لازم" تضمینی برای عدم فسخِ (عدم برهم زدنِ) "عقد نکاح" از سوی طرفین است که بنا بر قوانین فقهی لازم است جدا از عقد نکاح منعقد شود و لذا شما (زوج و زوجه) همراه با عقد نکاح می‌پذیرید که به خودی خود، حق فسخ آن تعداد از تعهدات مندرج در این عقد نکاح را که می‌پذیرید نخواهید داشت.

تمرین تاریخ : 01 January 1970