عقد نکاح یعنی چی؟

کلمه‌ی نکاح به معنای زناشویی است و عقد نکاح، عقدی است که طبق آن مرد و زن به قصد تشکیل خانواده و شرکت در زندگی با یک‌دیگر متحد می‌گردند.

تمرین تاریخ : 01 January 1970