جمله‌ی: (در صورتی که فسخ نکاح شرعاً ممکن نباشد ) که در بند 4 شروط ضمن عقد توشته شده یعنی چی؟

یعنی در صورت شامل نبودن شرایط فسخ نکاح نیز زن می‌تواند به دلیل جنون مرد درخواست طلاق کند. یاران عاشق! دیوانگی هم نسبتی است! دیوانه‌ی هم باشید و دیوانه‌ی هم بمانید! ما در دفتر ازدواج آیین مهر و وفا برای شما ایامی پر از شور و شیدایی را آرزومندیم!

تمرین تاریخ : 01 January 1970