آیا در صورت فسخ نکاح به زن مهریه تعلق می‌گیره؟

خیر. در فسخ اگر زن باکره باشد اصولاً مهریه‌ای به او تعلق نمی‌گیرد. اما اگر باکره نباشد تمام مهریه تعلق می‌گیرد. در طلاق، اگر طلاق پیش از آمیزش باشد نصف مهریه و اگر بعد از آمیزش باشد تمام مهریه تعلق می‌گیرد. (طبق مواد 1121 تا 1132 قانون مدنی)

تمرین تاریخ : 01 January 1970