آیا زوجه (زن) می‌تونه شرط سلامتی کامل مرد را در شروط ضمن عقد قید کنه؟ طوری که با بیماری مرد بتونه فوراً امکان تقاضای طلاق داشته باشه؟

بله این امر امکان‌پذیر است و در صورت توافق زوج و زوجه می‌توان آن را به سایر شروط ضمن عقد اضافه نمود.

تمرین تاریخ : 01 January 1970