چه عیب‌هایی در مرد میتونه باعث ایجاد امکان درخواست طلاق توسط زن بشه؟

1- حضاء. به معنای اخته بودن مرد است از طریق دخل و تصرف و عملیات مادی در بیضه که موجب می‌شود مرد نابارور بشود.2- عنن. به معنای ناتوانی از انجام وظیفه‌ی زناشویی به این شرط که حتی یک بار هم عمل زناشویی انجام نشده باشد. 3- مقطوع بودن آلت طوری که مرد قادر به برقراری رابطه‌ی زناشویی نباشد.

تمرین تاریخ : 01 January 1970