در صورت ابتلاء مرد به یکی از بیماری‌های مقاربتی تکلیف زن چیست؟

طبق ماده‌ی 1127 قانون مدنی، در صورتی که مردی بعد از عقد نکاح به بیماری مقاربتی مبتلاء شود زن این حق را دارد که از برقراری رابطه‌ی زناشویی با مرد خودداری کند و در این حالت نفقه نیز به زن تعلق می‌گیرد.

تمرین تاریخ : 01 January 1970