آیا در صورتی که سوءرفتار مرد ثابت بشه و زن طلاق بخواد میتونه مهریه بگیره؟

بله در صورت اثبات سوءرفتار مرد و طلاق زن، او می‌تواند مهریه خود را نیز مطالبه کند.

تمرین تاریخ : 01 January 1970