این جمله‌ی تمکین در موارد کلی زندگی که در قسمت تمکین عام زن به مرد گفته شده دقیقاً یعنی چی؟ تمکین عام زن به مرد شامل چه مواردی میشه؟

مشهوترین موارد عدم نمکین عام زن به مرد عبارتند از: خروج بدون اجازه زن از منزل، اشتغال بدون رضایت مرد، اشتغال مغایر با وظایف زناشویی، تحصیل بدون اجازه شوهر و هم‌چنین روابط غیراخلاقی و سوءرفتار زن. این موارد باعث پدید آمدن شرایط نشوز و ناشزه بودن زن می‌شود. توجه فرمایید که هر یک از موارد فوق شامل استثناهایی در وضعیت‌های خاص می‌باشد و اگر در دادگاه موارد دیگری توسط مرد به عنوان عدم تمکین زن مطرح شود، در نهایت قاضی نسبت به صحت و سقم آن حکم خواهد کرد. توضیح این نکته ضروری است که مواردی چون کسب اجازه‌ی اشتغال و تحصیل زن از مرد در 7 مورد شروط پیشنهادی قوه قضاییه طی فرم جداگانه‌ای توضیح داده خواهد شد. زوج و زوجه می‌توانند جهت برخوردار بودن زوجه (زن) از این حقوق در مورد آن توافق کنند این موارد که برای زن در نظر گرفته شده و منوط به توافق زوجین است عبارتند از: 1-شرط تحصیل زن 2- شرط اشتغال 3- شرط وکالت زوجه در صدور جواز خروج از کشور 4- شرط تقسیم اموال موجود میان شوهر و زن پس از جدایی 5- درج شرط وکالت مطلقه زوجه در طلاق 6- حق حضانت اولاد 7- حق تعیین شهر سکونت. (این موارد در بخش مربوطه به صورت جداگانه توضیح داده شده است)

تمرین تاریخ : 01 January 1970