pic/دفتر-عقد-و-عروسی1648454044.png

مهریه عندالاستطاعه

نوشته شده : مدیریت تحریریه21 June 2017

به بیانی ساده یعنی این که مرد هر وقت توانش را داشت یا پولی به دست آورد مهریه زن را پرداخت کند و در عمل و در مواقع اختلاف یعنی این که زن وقتی می‌تواند مهریه‌اش را از مرد بگیرد که اموالی از مرد را به دادگاه معرفی کند که البته در این مورد نیز مستثنائاتی هست و برخی اموال را نمی‌توان برای اخذ مهریه معرفی کرد.