pic/دفتر-عقد-و-عروسی1999179834.jpg

مهریه

نوشته شده : مدیریت تحریریه21 June 2017

معنای کلی مهریه: مهر- مهريه- صداق، نوعی تعهد مالي می‌باشد كه زوج (مرد) در زمان عقد نکاح، پرداخت نمودن آن را به زوجه (زن) بر عهده مي‌گيرد. به این ترتیب مرد مكلف می‌شود که بلافاصله بعد از امضاي قرارداد ازدواج، هر لحظه‌ که زن اراده کرده و مهریه‌اش را مطالــبه نمود، آن را به او بپردازد. طبق ماده 1080 و 1082 قانون مدنی: (تعیین مهر منوط به تراضی طرفین است ) - (به مجرد اینکه زن مالک مهر می‌شود می‌تواند هرنوع تصرفی که بخواهد در آن بنماید ( دو نوع پرداخت مهریه وجود دارد که عبارتند از: مهریه عندالمطالبه و مهریه عندالاستطاعه. توجه داشته باشید که در فقه نیز از مهریه به عنوان "مهر صداق" یعنی به عنوان آن چیزی که مرد به وسیله‌ی آن علاقه و صداقت خود را به همسرش نشان می‌دهد یاد می‌شود.