pic/دفتر-عقد-و-عروسی303635074.jpg

حضانت فرزند

نوشته شده : مدیریت تحریریه21 June 2017

در صورتی که زن و شوهر از هم جدا شوند و فرزندی داشته باشند طبق ماده 1169: ( برای حضانت و نگهداری طفلی که ابوین او جدا از یکدیگر زندگی می کنند ، مادر تا سن هفت سالگی اولویت دارد و پس از آن با پدر است تبصره - بعد از هفت سالگی در صورت حدوث اختلاف ، حضانت طفل با رعایت مصلحت کودک به تشخیص دادگاه می باشد( هم‌چنین در صورت جدایی زن و مرد، با رسیدن دختر به سن 9 سالگی و پسر به سن 15 سالگی از خود آن‌ها نیز سوال خواهد شد که آیا می‌خواهند نزد پدرشان زندگی کنند یا مادرشان. با توافق زوجین در مورد "شرط تکمیلی شماره‌ی 6 ضمن عقد"، تمامی حق حضانت فرزند به زن منتقل خواهد شد و در صورت بروز طلاق، فرزندان نزد زن خواهند ماند. دفتر ازدواج آیین مهر و وفا مفتخر خواهد بود که برای ارایه‌ی هرگونه توضیح و راهنمایی پیش از ازدواج در خدمت زوجین و خانواده‌ی گرامی آن‌ها باشد.