pic/دفتر-عقد-و-عروسی760459996.jpg

معیار اجرای عدالت بین همسران چی هست و چطور تعیین میشه؟

نوشته شده : مدیریت تحریریه21 June 2017

در این مورد مسایل مفصلی در مفهوم عدالت فقهی و عدالت حقوقی مطرح است. به بیان بسیار ساده اجرای عدالت بین همسران توسط مرد به معنای این امر می‌باشد که مرد مذکور در پرداخت کردن نفقه به همسران و طرز معاشرت با آن‌ها به گونه‌ای رفتار كند كه هر یک از همسران او خودش را با همسر دیگر برابر ببیند و مرد مرتکب رفتاری تبعيض آميز در بین زنان و نیز فرزندان آن‌ها نشود. در صورت شکایت زن به دادگاه تشخیص این که آیا مرد بین زنان خود به عدالت رفتار می‌کند یا نه، با دادگاه خواهد بود. یاران راست‌اندیش! تک‌همسری متعارف‌ترین و طبیعی‌ترین شکل ازدواج می‌باشد. در اسلام نیز توصیه شده است که اگر مرد بیم آن را دارد که نتواند عدالت را بین همسران خود برقرار کند تک‌همسری را برگزیند: «فَاِنْ خِفْتُمْ اَنْ لا تَعْدِلُوا فَواحِدَةً »