pic/دفتر-عقد-و-عروسی566189257.jpg

آیا در صورت ازدواج مجدد مرد و طلاق گرفتن زن ، به او مهریه تعلق می‌گیرد؟

نوشته شده : مدیریت تحریریه21 June 2017

بله. مهریه به زن تعلق می‌گیرد.