pic/دفتر-عقد-و-عروسی60375836.jpg

آیا ازدواج مجدد مرد فقط شامل ازدواج دایم میشه یا شامل ازدواج موقت هم میشه؟

نوشته شده : مدیریت تحریریه21 June 2017

طبق رای وحدت رویه‌ی دیوان عالی کشور، فرقی بین ازدواج موقت و ازدواج دایم در این مورد وجود ندارد و وکالت شروط ضمن عقد شامل هر دو می‌باشد و زن می‌تواند در هر دو حالت از مرد شکایت کرده و درخواست طلاق کند.