pic/دفتر-عقد-و-عروسی241160748.jpg

در صورتی که همسر یک زن ناپدید بشه چه انتخاب‌هایی برای زن وجود داره؟

نوشته شده : مدیریت تحریریه21 June 2017

به بیانی بسیار ساده :1- زن در صورت تمایل می‌تواند تا هر مدت صبر کند. (بقاء بر زوجیت) 2- زن به دلیل شرایط زندگی نمی‌تواند صبر کند و به حاکم (دادگاه) مراجعه می‌کند در این حالت اگر زوج و زوجه شرط 11 شروط ضمن عقد را امضاء کرده باشند، زن خواهد توانست پس از 6 ماه از زمان مراجعه به دادگاه و پیدا نشدن مرد طلاق بگیرد. اگر زوج و زوجه این شرط را امضاء نکرده باشند زوج پس از 4 سال از زمان مراجعه به حاکم شرع و پیدا نشدن مرد می‌تواند طلاق بگیرد. 3- حالت دیگری وجود دارد که طی آن زن به دادگاه مراجعه کند و برای زن نفقه تعیین شود و در صورت پذیرفتن نفقه زن مجبور به صبر کردن است تا این که مرد مفقود پیدا شود (بقاء زوجیت در صورت تامین نفقه زن.)