pic/دفتر-عقد-و-عروسی2075803853.jpg

متن و معنای کلی بند یازدهم شروط ضمن عقد

نوشته شده : مدیریت تحریریه21 June 2017

متن بند 11 شروط ضمن عقد: (در صورتی که زوج مفقودالاثر شود و ظرف 6 ماه پس از مراجعه زوجه به دادگاه پیدا نشود) معنای کلی بند 11 شروط ضمن عقد: این بند به همان معنای ظاهری آن بوده و بیان می‌دارد که اگر مردی ناپدید شده و به مدت 6 ماه پس از مراجعه‌ی زن به دادگاه پیدا نشود، زن می‌تواند طلاق بگیرد. تفاوت بند 11 شروط ضمن عقد با بند 8 شروط ضمن عقد در این است که در بند 11، دادگاه پس از شکایت زن، پرونده را در وقت نظارت قرار می‌دهد تا مدت 6 ماه از تاریخ شکایت زن به دادگاه بگذرد و اگر قبل از 6 ماه از تاریخ شکایت، مرد به زندگی مشترک برگردد، زن دیگر نخواهد توانست درخواست طلاق کند، اما در بند 8 اگر زن بتواند در دادگاه ثابت کند که مرد در عرض 1 سال، به مدت 6 ماه مداوم و یا 9 ماه غیر مداوم زندگی مشترک را ترک کرده است،دادگاه بدون توجه به تاریخ انجام شکایت زن، می‌تواند درخواست طلاق او را بپذیرد. در شرط 11 توجهی به علت غیبت مرد نمی‌شود ولی در شرط 8 به علت غیبت مرد توجه می‌گردد.