pic/دفتر-عقد-و-عروسی587762365.jpg

آیا مرد حتما باید طول دوره‌ی درمان ناباروری را طی کرده و نتیجه نگرفته باشه تا دادگاه با درخواست طلاق زن موافقت کنه؟

نوشته شده : مدیریت تحریریه21 June 2017

تشخیص این مورد به دادگاه‌ها و قضات بستگی دارد، اما معمولاً بچه‌دار نشدن طبیعی مرد (بدون معالجه) پس از 5 سال برای قبول طلاق زن کافی شمرده می‌شود. یاران پایدار! از طرف دفتر ازدواج آیین مهر و وفا بهترین و زیباترین هدیه‌‌های خداوند رابرای شما آرزومندیم.