pic/دفتر-عقد-و-عروسی1970840686.jpg

فرصت درمان نازایی مرد 5 سال تعیین شد

نوشته شده : مدیریت تحریریه21 June 2017

چه مرد و چه زن حق طبیعی بچه‌دار شدن را دارند. از سوی دیگر، زن فقط تا سن یائسگی قادر به باروری است و در ضمن از سن 35 تا 40 سالگی به مرور بارداری برای زن خطرات بیش‌تری در بر خواهد داشت، در حالی که مرد تا سنین پیری می‌تواند قدرت باروری را حفظ کند یا با معالجه آن را دوباره به دست بیاورد. لذا به نظر می‌رسد مدت 5 سال مذکور برای درمان مرد بدون این که فرصت بچه‌دار شدن را برای همیشه از زن بگیرد کافی باشد.