pic/دفتر-عقد-و-عروسی551065738.jpg

منظور از محکومیت قطعی در بند 9 شروط ضمن عقد

نوشته شده : مدیریت تحریریه21 June 2017

یعنی این که امکان اعتراض به رای صادره برای مرد از طریق عادی وجود نداشته باشد. توجه فرمایید که موضوع محکومیت قطعی و رابطه‌ی آن با بند 9 شروط ضمن عقد دارای پیچیدگی‌های حقوقی است که بحث کاملاً کارشناسانه‌ای می‌باشد. زن زندگی! قبل از ازدواج چشم‌هایت را باز کن و بعد از ازدواج آن‌ها را ببند! ما از طرف دفتر ازدواج آیین مهر و وفا برای شما آرزوی خوشبختی می‌کنیم.