pic/دفتر-عقد-و-عروسی722219733.jpg

مِلاک تشخیص جرمی که مرد اگر مرتکب بشه مغایر باحیثیت و شئون خانوادگی زن تلقی میشه

نوشته شده : مدیریت تحریریه21 June 2017

تشخیص این امر به عهده‌ی دادگاه است و در تشخیص این مورد بیش‌تر به وضع و موقعیت زن، عرف جامعه و ماهیت ارتکابی جرم توجه می‌شود.