pic/دفتر-عقد-و-عروسی1946342032.jpg

متن و معنای کلی بند نهم شروط ضمن عقد

نوشته شده : مدیریت تحریریه21 June 2017

متن بند 9 شروط ضمن عقد: (محکومیت قطعی زوج در اثر ارتکاب جرم و اجراء هرگونه مجازات اعم از حد و تعزیر در اثر ارتکاب جرمی که مغایر با حیثیت خانوادگی و شئون زوجه باشد. تشخیص این که مجازات مغایر با حیثیت و شئون خانوادگی است با توجه به وضع و موقعیت زوجه و عرف و موازین دیگر با دادگاه است.) معنای کلی بند 9شروط ضمن عقد: این بند به این معنا می‌باشد که اگر مرد محکوم به مجازات قانونی شود به طوری که انجام مجازات قانونی مرد به آبرو و موقعیت اجتماعی زن لطمه وارد کند و یا آن را به خطر بیاندازد، زن حق خواهد داشت که از دادگاه تقاضای طلاق نماید. تشخیص این نکته که آیا مجازات اجرا شده در مورد مرد، موقعیت اجتماعی و آبروی همسر او (زن) را دچار آسیب کرده یا نه بر عهده‌ی دادگاه خواهد بود.