pic/دفتر-عقد-و-عروسی1494003128.jpg

ملاک تشخیص اعتیاد مرد

نوشته شده : مدیریت تحریریه21 June 2017

زن قادر است از دادگاه بخواهد که مرد برای آزمایشات مربوطه به پزشکی قانونی معرفی شود، هم‌چنین زن قادر است شواهد مبنی بر اعتیاد مرد را جهت بررسی به دادگاه ارایه کند. یاران فهیم! بار دیگر از طرف دفتر ازدواج آیین مهر و وفا یادآوری می‌کنیم که مسایل مطرح شده در پرسش‌و‌پاسخ‌های "شروط ضمن عقد" فقط جنبه‌ی آگاه‌کنندگی دارد و نباید هیچ‌گونه برداشت غلطی از این مطالب به عمل آید.