pic/دفتر-عقد-و-عروسی1749195736.jpg

متن و معنای کلی بند هفتم شروط ضمن عقد

نوشته شده : مدیریت تحریریه21 June 2017

متن بند7 شروط ضمن عقد:( ابتلاء زوج به هر گونه اعتیاد مضری که به تشخیص دادگاه به اساس زندگی خانوادگی خلل آورد و ادامه زندگی برای زوجه دشوار باشد) معنای کلی بند 7 شروط ضمن عقد: این بند به این معنا می‌باشد که اگر مرد هر گونه اعتیادی داشته باشد که به بنیان زندگی خانوادگی ضربه بزند مانند اعتیادی که منجر به صرف هزینه و فروش لوازم منزل و بیکاری مرد شود و یا به سلامت جسمانی و روحی زن و فرزندان آسیب وارد کند، زن می‌تواند از دادگاه تقاضای طلاق نماید.