pic/دفتر-عقد-و-عروسی1796406587.jpg

آیا زن میتونه قبل از اجرای حکم زندان مرد و با یقین به این که مرد 5 یا بیش‌تر از 5 سال در زندان خواهد بود درخواست طلاق بکنه و آیا مهریه بهش تعلق میگیره؟

نوشته شده : مدیریت تحریریه21 June 2017

لازمه‌ی تایید این امر و موافقت با درخواست طلاق زن توسط دادگاه اجرای حکم زندان مرد به مدت 5 سال یا بیش‌تر می‌باشد. قبل از اجرای حکم مرد، زن نمی‌تواند طلاق بگیرد اما بعد از اجرای حکم زندان مرد، زن می‌تواند طلاق گرفته و تقاضای دریافت مهریه نیز بکند.