pic/دفتر-عقد-و-عروسی1908079419.jpg

تشخیص منافی بودن شغل مرد با مصالح خانوادگی و حیثیت زن بر چه اساسی انجام میشه و به عهده‌ی کی هست؟

نوشته شده : مدیریت تحریریه21 June 2017

این امر با مراجعه‌ی زن به دادگاه و توسط دادگاه صورت پذیرفته و تشخیص داده می‌شود که آیا شغل مرد با حیثیت و جایگاه زن و شئون خانوادگی او مغایرت دارد یا نه. در مورد ملاک‌های تعیین چنین امری عوامل زیادی می‌تواند در تصمیم‌گیری دادگاه تاثیر بگذارد، مانند: موقعیت اجتماعی، اقتصادی و مذهبی زن و مرد- محیطی که زن و مرد قبلاً در آن‌جا زندگی و رشد کرده‌اند- وضعیت فعلی زن و مرد- سطح زندگی خانواده‌های طرفین- سوابق کاری آن‌ها و...