pic/دفتر-عقد-و-عروسی1701236815.jpg

جمله‌ی: (در صورتی که فسخ نکاح شرعاً ممکن نباشد ) که در بند 4 شروط ضمن عقد توشته شده یعنی چی؟

نوشته شده : مدیریت تحریریه21 June 2017

یعنی در صورت شامل نبودن شرایط فسخ نکاح نیز زن می‌تواند به دلیل جنون مرد درخواست طلاق کند. یاران عاشق! دیوانگی هم نسبتی است! دیوانه‌ی هم باشید و دیوانه‌ی هم بمانید! ما در دفتر ازدواج آیین مهر و وفا برای شما ایامی پر از شور و شیدایی را آرزومندیم!