pic/دفتر-عقد-و-عروسی1626477828.jpg

عیب های مرد که باعث

نوشته شده : مدیریت تحریریه21 June 2017

طبق ماده‌ی 1127 قانون مدنی، در صورتی که مردی بعد از عقد نکاح به بیماری مقاربتی مبتلاء شود زن این حق را دارد که از برقراری رابطه‌ی زناشویی با مرد خودداری کند و در این حالت نفقه نیز به زن تعلق می‌گیرد.