pic/دفتر-عقد-و-عروسی2143265778.jpg

ابتلاء مرد به یکی از بیماری‌های مقاربتی تکلیف زن

نوشته شده : مدیریت تحریریه21 June 2017

طبق ماده‌ی 1127 قانون مدنی، در صورتی که مردی بعد از عقد نکاح به بیماری مقاربتی مبتلاء شود زن این حق را دارد که از برقراری رابطه‌ی زناشویی با مرد خودداری کند و در این حالت نفقه نیز به زن تعلق می‌گیرد.