pic/دفتر-عقد-و-عروسی1829194714.jpg

متن و معنای کلی بند سوم شرایط ضمن عقد

نوشته شده : مدیریت تحریریه21 June 2017

متن بند3شروط ضمن عقد:( ابتلاء زوج به امراض صعب‌العلاج به نحوی که دوام زناشویی برای زوجه مخاطره آمیز باشد؟) معنای کلی بند 3 شروط ضمن عقد: این بند به این معنا می‌باشد که اگر مرد بیماری خطرناک و غیرقابل درمان در حدی که سلامت زن را به خطر بیاندازد داشته باشد زن می‌تواند با مراجعه به دادگاه و در صورت اثبات این ادعا طلاق بگیرد.