pic/دفتر-عقد-و-عروسی345300060.jpg

سوءرفتار و سوء معاشرت زوج (مرد)

نوشته شده : مدیریت تحریریه21 June 2017

توجه داشته باشید که طبق ماده 1103 قانون مدنی، زوج و زوجه مکلف به حسن معاشرت با یک‌دیگر هستند. از سوی دیگر سوءرفتار و سوءمعاشرت مرد می‌تواند هرگونه رفتاری باشد که ادامه دادن به زندگی مشترک را برای زوجه (زن) سخت کرده و پایداری زندگی مشترک را تهدید کند و به خطر بیاندازد. دو مورد از اصلی‌ترین مواردی که به عنوان سوءرفتار مرد شناخته می‌شود عبارتند از: اعتیاد به مواد مخدر و مشروبات الکلی و ضرب‌و‌جرح. البته زن هم می‌تواند در هنگام مشاجره‌ و بدرفتاری مرد با او، با پلیس تماس گرفته و از پلیس بخواهد که گزارش تهیه کند. موارد "عسر و حرج" نیز در این مورد دخیل هستند. باید توجه داشت که اثبات برخی از موارد عسر و حرج دشوار می‌باشد مانند: خودداری شوهر از نزدیکی‌ با زن- اهانت کردن به زن- داشتن رابطه‌ی نامشروع مرد- سوء معاشرت مرد. در نهایت تشخیص سوءرفتار و سوء معاشرت زوج (مرد)، با در نظر گرفتن عرف و شخصیت زوجه (زن)، به عهده‌ی دادگاه است و اگر این امر در دادگاه ثابت شود، زن می‌تواند تقاضای طلاق کند و دادگاه مرد را اجبار به قبول طلاق نماید و اگر ممکن نشد زن از طرف حاکم شرع طلاق داده می‌شود. توضیح این نکته ضروری است که تمامی موارد فوق دارای جزییات خاص خود می‌باشند، به خصوص مواردی چون ضرب‌و‌جرح زوجه توسط زوج، که در صورت گواهی پزشکی قانونی و اثبات آن، فقط به طلاق منجر نمی‌شود و می‌تواند عواقب و مجازات‌های دیگری نیز برای زوج (مرد) در پی داشته باشد.