pic/دفتر-عقد-و-عروسی1182457873.jpeg

متن و معنای کلی بند دوم شروط ضمن عقد

نوشته شده : مدیریت تحریریه21 June 2017

متن بند 2 شروط ضمن عقد: (سوءرفتار و یا سوءمعاشرت زوج به حدی که ادامه زندگی را برای زوجه غیرقابل تحمل کند نباشد) معنای کلی بند 2 شروط ضمن عقد: معنای این بند، بدرفتاری در حد غیر قابل تحمل با زن و اولاد توسط مرد می‌باشد که در صورت مراجعه‌ی زن به دادگاه و اثبات این امر، زن می‌تواند طلاق بگیرد.