pic/دفتر-عقد-و-عروسی1786822640.jpeg

اجرت‌المثل و محاسبه آن

نوشته شده : مدیریت تحریریه21 June 2017

زوج (مرد) نمي‌تواند تا هنگامی که همه‌ی حق‌و‌حقوق زوجه (زن)را نپرداخته است او را طلاق دهد. هر قدر سال‌هاي زندگي مشترک بيش‌تر باشد حق‌و‌حقوق زن نيز افزايش مي‌يابد این امر به این خاطر برقرار شده که تا حدی مانعی برای طلاق‌های ناشی از هوی‌وهوسِ (عده‌ی بسیار کمی از) مردان باشد. اگر زن امور خانه و نگهداری از شوهر و فرزندان را بدون قصد دریافت دستمزد و به دستور شوهرش انجام داده باشد حق اجرت‌المثل برای او ایجاد می‌شود. شیر دادن به فرزند، نگهداری از کودکان و رسیدگی به امور آنان، نگهداری از مرد در حالت بیماری، نگهداری از مادر شوهر، مواردی است که به شرط وجود باقی شرایط، حق اجرت‌المثل را برای زن ایجاد می‌کند. هم‌چنین زن این حق را دارد که در شروط ضمن عقد بابت انجام کارهایی که به زبان ساده به آن‌ها کارهای خانه گفته می‌شود دستمزد مشخصی از مرد طلب کند. البته این امر در عرف و فرهنگ ما رایج و پسندیده نیست. نحوه‌ی تعیین اجرت‌المثل توسط کارشناسان مربوطه و توسط دادگاه انجام می‌شود و عواملی نظیر: پایگاه اجتماعی زوجه- شغل پدر زوجه- محل زندگی زن در زمان تجرید- تحصیلات زن- شاغل بودن یا شاغل نبودن زن - مدت دوری از خانه توسط زوج (مرد) به دلیل نوع شغل، ماموریت کاری، سفر خارج یا در زندان بودن مرد و عوامل دیگر بستگی دارد. زنانی که خانه‌دارند معمولاً اجرت‌المثل بیش‌تری دریافت می‌کنند چون وقت بیش‌تری را صرف امور خانه کرده‌اند و از سوی دیگر درآمد زنان شاغل قانوناً به خودشان متعلق است و چون وقت کم‌تری در خانه صرف کرده‌اند در این مورد مبلغ کم‌تری به آنان تعلق می‌گیرد. تعداد دختر و پسر زن نیز در این امر تاثیرگذار است. زنانی که دختر دارند از زنانی که پسر دارند اجرت‌المثل کم‌تری دریافت می‌کنند زیرا فرض را بر این می‌گذارند که دختر در امور خانه به مادر کمک کرده و یا خواهد کرد. میزان اجرت‌المثل در نهایت توسط قاضی تعیین می‌شود و در سال 1395 سالانه حدود یک میلیون تومان بود. یاران دریادل! چه بسیارند بی‌پولان غنی و پول‌داران فقیر! ما در دفتر ازدواج آیین مهر و وفا تمامی شما عزیزان را لایق بهترین‌ها می‌خواهیم و می‌دانیم.