pic/دفتر-عقد-و-عروسی686542864.jpg

در صورت طلاق گرفتن زن طبق یکی از شروط ضمن عقد، مهریه به او تعلق میگیره یا نه

نوشته شده : مدیریت تحریریه21 June 2017

مهریه ذمه‌ای است که بر عهده‌ی زوج (مرد) می‌باشد و در صورت درخواست از طرف زوجه(زن) در هر صورت باید به او پرداخت شود. (برای اخذ اطلاعات کامل‌تر در این مورد به بخش پرسش‌و‌پاسخ‌های مهریه مراجعه فرمایید) یاران راستین! فراموش نفرمایید که در فقه نیز از موضوع مهریه تحت ‌عنوان مهرصداق ، یعنی آن‌ چیزی که مرد به وسیله‌ی آن علاقه و صداقت خود را به همسرش نشان می‌دهد، یاد می‌شود. ما می‌خواهیم در دفتر ازدواج آیین مهر و وفا، صداقت عشق را در چشمان شما نظاره‌گر بوده و آن را جشن بگیریم!