pic/دفتر-عقد-و-عروسی1561611101.jpg

وکالت بلاعزل با توکیل به غیر زوج به زوجه در قسمت ب شروط ضمن عقد

نوشته شده : مدیریت تحریریه21 June 2017

به بیان بسیار ساده، چون در فقه، حق طلاق متعلق به مرد است در این‌‌جا زوج (مرد)، حق طلاق دادن زنش را طبق شرایط 12 گانه‌ای که در ادامه‌ی بند ب شروط ضمن عقد نوشته شده از طرف خود به او واگذار می‌کند. به این ترتیب زن می‌تواند با انتخاب یکی از 12 مورد ذکر شده در فرم شروط ضمن عقد برای طلاق گرفتن اقدام کند. از سوی دیگر، در حالت عادی مرد می‌تواند حق وکالتی را که به شخصی داده پس بگیرد ولی با قبول وکالت بلاعزل، مرد، حق طلاق دادن زن را (طبق شروط قید شده) از خودش برای همیشه به زن منتقل می‌کند. هم‌چنین به زن اجازه می‌دهد که توسط وکیل این کار را به انجام برساند.