pic/دفتر-عقد-و-عروسی182626566.jpg

زوج و زوجه می‌تونن با توافق هم قسمت الف شروط ضمن عقد را خالی گذاشته و امضاء نکنند، یعنی زن و مرد میتونن توافق کنن که مرد حق طلاق را به زن انتقال نده

نوشته شده : مدیریت تحریریه21 June 2017

قبول کردن شروط مندرج در سند نکاحیه الزامی نیست و منوط به توافق زوج و زوجه است، اما معمولاً برای حمایت زنان از آسیب‌های احتمالی و پیش‌بینی نشده در امر ازدواج، توصیه می‍‌شود که هر دو نفر با توافق هم آن را امضاء کنند. یاران دوست‌داشتنی! فراموش نفرمایید که طلاق، میغوض‌ترین (غضب‌شده‌ترین) امر حلال در نزد خداوند است. دفتر ازدواج آیین مهر و وفا برای شما پیوندی جاودانه را آرزو دارد.