pic/دفتر-عقد-و-عروسی1258420044.jpg

در صورت طلاق از طرف مرد، نصف دارایی مرد که در قسمت الف شروط ضمن عقد نوشته شده، علاوه بر مهریه به زن تعلق میگیره و حسابش از مهریه جداست

نوشته شده : مدیریت تحریریه21 June 2017

بله. این مورد به غیر از مهریه می‌باشد. به تعلق گرفتن نصف دارایی مرد به زن تنصیف دارایی گفته می‌شود و جدا از مهریه است. در ضمن دقت فرمایید که تنصیف دارایی، یعنی رسیدن نصف دارایی مرد (منقول یا غیر منقول) به زن، 4 شرط دارد: 1- درخواست طلاق باید از طرف مرد طرح شده باشد 2- علت تقاضای طلاق مرد نباید بدرفتاری و سوءاخلاق زن باشد که اگر مرد مدعی بدرفتاری یا سوء‌اخلاق زن در دادگاه بشود باید بتواند آن را ثابت کند. 3- مرد باید در طول زندگی مشترکش با زن اموالی را به دست آورده باشد و اموالی که قبل از ازدواج داشته یا اموالی که به او به ارث رسیده شامل تنصیف دارایی نمی‌شود 4- مرد باید در حین طلاق صاحب دارایی باشد. هم‌چنین تنصیف دارایی شامل دارایی‌هایی که مرد آن‌ها را از دست داده یا مفقود شده است نمی‌شود. اثبات این موارد چهارگانه و جزییات آن به عهده‌ی مرد خواهد بود. از طرف دیگر، دیونِ (بدهی‌هایِ) مرد نیز امکان دارد که در این مسئله مورد توجه قرار بگیرد و بر رای دادگاه تاثیر بگذارد. نکته‌ی مهم در رابطه با این پرسش این است که پرداخت مهریه زوجه (و یا مهریه‌ زوجه‌ی دیگر مرد) بر پرداخت نصف دارایی مقدم است.