pic/دفتر-عقد-و-عروسی1627436884.jpg

متن و معنای کلی قسمت الف شروط ضمن عقد

نوشته شده : مدیریت تحریریه21 June 2017

( ضمن عقد نکاح/ عقد خارج لازم زوجه شرط نمود هرگاه طلاق بنا به درخواست زوجه نباشد و طبق تشخیص دادگاه متقاضای طلاق ناشی از تخلف زن از وظایف همسری یا سوء‌اخلاق وی نبوده، زوج موظف است تا نصف دارایی خود را که در ایام زناشویی با او به دست آورده یا معادل آن را طبق نظر دادگاه بلاعوض به زوجه منتقل نماید) معنای کلی قسمت الف شروط ضمن عقد: این قسمت به این معنا می‌باشد که مرد پس از طلاق دادن زن باید طبق رای دادگاه مقداری تا حداکثر نصف دارایی خودش را که در مدت زمان بعد از شروع زندگی مشترک با زن به دست آورده به زن منتقل کند اما به دو شرط: اول این که طلاق به درخواست زوج ( مرد) باشد و دوم این که زوجه (زن) مطیع زوج (مرد) بوده و اخلاق و رفتار ناشایستی با او نداشته و علاوه بر آن از مرد تمکین نموده باشد.