pic/دفتر-عقد-و-عروسی1708903738.jpg

ثبت عقد موقت

نوشته شده : مدیریت تحریریه26 June 2017

کاربران عزیز ثبت عقد موقت شما در این دفتر ازدواج انجام خواهد شد ، یاد آور میگردد ثبت ازدواج موقت در این دفتر الزاما بهمراه رضایت و حضور پدر زوجه می باشد . ضمنا خانم های مطلقه میتوانند با ارائه سند طلاق نامه در خواست ثبت ازدواج موقت در این موسسه را داشته باشند ، توجه داشته باشید جهت کسب اطلاع بیشتر و یا گرفتن وقت ثبت ازدواج موقت فقط با شماره 09121810571 تماس حاصل نمایید . . در انتها لازم بذکر است این دفتر هیچ شخصی را جهت معرفی برای ازدواج موقت و یا دائم ندارد و نخواهد داشت .