pic/دفتر-عقد-و-عروسی291248737.jpg

اگه میزان مهریه مشخص باشه و زن و مرد پیش از نزدیکی از هم جدا بشن به زن مهریه تعلق می‌گیره؟

نوشته شده : مدیریت تحریریه21 June 2017

بله، اما در چنین حالتی نصف مهریه به زن تعلق می‌گیرد.